Cele systemu komunikacji “Równość Człowieka Głuchego”:

 • Dążenie do wdrażania praw przysługujących osobą niesłyszącym i niedosłyszącym,
 • Przyczynienie się do lepszego zrozumienia praw i potrzeb osób niesłyszących i niedosłyszących,
 • Umożliwienie kontaktu w systemie wideokonferencji dającego możliwość budowy platformy służącej wymianie informacji, doświadczeń oraz wzajemnego wsparcia środowiska osób niesłyszących i niedosłyszących.
 • Umożliwienie środowisku osób niesłyszących i niedosłyszących za pomocą systemu wideokonferencji udziału we wszelkiego rodzaju kursach, szkoleniach, sympozjach, naradach i zjazdach.

Zalety dla osób niesłyszących i niedosłyszących:

 • możliwość swobodnej, bezstresowej komunikacji,
 • zniesienie barier w kontaktach międzyludzkich,
 • promocja i ochrona języka migowego,
 • dostęp do tłumaczy prowadzących stałą obsługę osób niesłyszących i niedosłyszących z najbliższego otoczenia.

Zalety dla instytucji:

 • realizacja w pełni założeń ustawy o języku migowym wobec osób niesłyszących i niedosłyszących,
 • swobodna komunikacja z osobami niesłyszącymi,
 • przewaga nad konkurencją,
 • najkorzystniejsza oferta dostępna na rynku polskim,
 • podniesienie prestiżu instytucji
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu: biuro@ecog.pl lub +48 785 628 219
Holler Box