Na podstawie doświadczeń, a także obowiązujących standardów wypracowaliśmy sprawdzoną metodologię wprowadzenia Systemu Równość Człowieka Głuchego. Wszystko by zlikwidować wszelki możliwe zakłócenia w trakcie wdrażania poszczególnych jego faz. Każdą instytucję traktujemy w sposób wyjątkowy, tak aby profil jej działalności dostosować do potrzeb osób niesłyszących i niedosłyszących.

W związku z tym wdrożenie systemu poprzedzają wnikliwe konsultacje, zarówno w obrębie instytucji, jak i ze środowiskiem osób niesłyszących i niedosłyszących, mające na celu dokładne zidentyfikowanie potrzeb zarówno instytucji, jak i środowiska. Takie podejście zapewnia realizację celów przyporządkowanych proponowanemu systemowi.

Przewidujemy następujące etapy:

  •    analiza potrzeb,
  •    projekt rozwiązań,
  •    budowa systemu,
  •    implementacja,
  •    testy,
  •    przekazanie systemu.

Od momentu wejścia w fazę implementacji udostępniamy wgląd w wykonane już części systemu i umożliwiamy korygowanie założeń.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu: biuro@ecog.pl lub +48 785 628 219
Holler Box