Oferta dla Instytucji i Organów administracji publicznej

Organy administracji publicznej – organy określone w art. 5 § 2 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, dla którego przyjęliśmy podział systemowy administracji na: urzędy centralne i urzędy miast, gmin i powiatów. Rozwiązania przypisane tym podmiotom to najczęściej: środki wspierające komunikowanie się tj. dedykowany dla urzędu numer telefonu, email oraz Fax, SMS, MMS, komunikator gg , dostęp do tłumacza języka migowego on – line za pomocą komunikatorów internetowych. Wyposażenie tego typu instytucji zapewniają najczęściej: stacjonarny komputer wyposażony w kamerę z dostępem do Internetu oraz tablet. Ilość zależna jest od wielkości instytucji.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu: biuro@ecog.pl lub +48 785 628 219
Holler Box