Obsługa ON-LINE:

  • łatwy, szybki i niezawodny dostęp do tłumaczy języka migowego dla każdej zgłaszającej się osoby wskazującej na potrzebę komunikowania się za pomocą języka migowego,
  • gwarantowana obsługa instytucji w godzinach pracy z uwzględnieniem specyfiki danej instytucji,
  • usługa z wykorzystaniem wideokonferencji z dedykowanym sprzętem do jej obsługi, uwzględniająca realne potrzeby instytucji i działająca w ramach dedykowanego systemu organizacyjnego przypisanego do specyfiki działalności danej instytucji,
  • zapewnienie dostępu osobie niesłyszącej, czy niedosłyszącej do pomieszczenia wideokonferencyjnego zapewniającego załatwienie wszelkiego rodzaju spraw, z uwzględnieniem spraw osobistych ze sfery intymnej bez udziału osób trzecich, bądź wyposażenie takiej osoby w urządzenie mobilne.

Obsługa stacjonarna:

  • usługa biurowo – administracyjna polegająca na rzetelnej i fachowej obsłudze formalnej strony działalności instytucji w odniesieniu do osób niesłyszących i niedosłyszących,
  • dedykowany pakiet zapewniający możliwość obsługi przez petentów z wadą słuchu wszelkich komunikatorów wskazanych w ustawie tj. SMS, MMS, Fax., E –mail, który jest właściwie oznaczony graficznie i przypisany wyłącznie jednej instytucji,
  • usługa dostępu do pomieszczenia biurowego, w którym pracownik instytucji przeprowadzi rozmowę z osobą niesłyszącą, bądź niedosłyszącą i podejmie niezbędne kroki w celu załatwienia sprawy petenta.
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu: biuro@ecog.pl lub +48 785 628 219
Holler Box